Manuele Therapie

De gewrichten uit ons lichaam bestaan uit verschillende botstukken, banden, kapsels en spieren. In een gezond lichaam zijn al deze onderdelen nauwkeurig op elkaar afgestemd en in evenwicht. Dit evenwicht kan door allerlei oorzaken (o.a. ongelukken, overbelasting, stress, verkeerde werkhouding) verstoord raken, waardoor het lichaam niet meer optimaal beweegt. Als het lichaam zich niet voldoende kan aanpassen ontstaan er klachten, zoals b.v. pijn en/of gewrichtsstijfheid. Dit kan in al onze gewrichten voorkomen. U kunt dan ook voor alle klachten die met bewegen te maken hebben bij een manueel therapeut terecht.

De manuele therapie is een onderzoeks- en behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam om zo het verstoorde evenwicht te herstellen. De manuele therapie is een gespecialiseerde, drie jarige opleiding na de opleiding voor fysiotherapie.

Een manueel therapeut onderzoekt en behandelt de gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen. In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.